Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Papendrecht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Papendrecht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Althans, Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van Papendrecht vanaf 2003. Conclusie: allemaal brandhout. Het ene jaar werd een te gunstig beeld voorgeschoteld, het andere jaar een te ongunstig beeld. Wat moest in al die jaren waarom gemaskeerd worden? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 6 december 2007. De gemeenteraad reageerde niet.
Toen de jaarrekening 2007: zowaar, het saldo van de rekening van baten en lasten is inderdaad het saldo van alle opbrengsten en kosten. Echter, de balans is nog een behoorlijke puinhoop, zodat toch ook de jaarrekening 2007 alleen maar bruikbaar is in de openhaard. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,4 miljoen was dus ongeveer eenderde deel onnodig.)
In de jaarrekening 2008 ging het weer fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,2 miljoen.
Toen de jaarrekening 2009: zowaar, het saldo van de rekening van baten en lasten is inderdaad het saldo van alle opbrengsten en kosten. Echter, de balans is nog een behoorlijke puinhoop, zodat toch ook de jaarrekening 2009 alleen maar bruikbaar is in de openhaard. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,4 miljoen was dus ten minste de helft onnodig.)
In de jaarrekening 2010 ging het weer fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Ten minste was er een verlies van € 1,0 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,0 miljoen best "ietsjes" lager had kunnen zijn?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. (Over de periode 2003-2014 hield de gemeente dus in werkelijkheid € 7,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 5,4 miljoen en die had dus best ietsjes lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,3 miljoen over. (Alweer, de Onroerendezaakbelasting, opbrengst in 2015 was € 5,6 miljoen, had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 5,5 miljoen en was dus geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 6,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 5,5 miljoen en was dus geheel onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad dd. 6 december 2007
Terug > begin