Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Overijssel

Ook de jaarrekeningen van provincie Overijssel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2000-2008 deed het provinciebestuur het voorkomen dat de provincie € 238 miljoen had overgehouden. (Wat op zich natuurlijk gek is, want waarom zou een provincie zoveel moeten overhouden en zoveel belastinggeld ongebruikt op bankrekeningen moeten opbergen in plaats van het aan de burgers terug betalen?) In werkelijkheid hield de provincie in die periode € 325 miljoen meer over, namelijk € 563 miljoen.
Met boekhoudfraude maskeerde het provinciebestuur bijvoorbeeld dat de opcenten Motorrijtuigenbelasting in elk van de afgelopen 4 jaar (2005: € 76 miljoen, 2006: € 76 miljoen, 2007: € 84 miljoen, 2008: € 89 miljoen) totaal overbodig waren en als overtollige gelden op depositorekeningen zijn belegd.
Leo Verhoef waarschuwt Provinciale Staten al enkele jaren achtereen voor deze praktijken. Die laten het aan Gedeputeerde Staten over om naar Leo Verhoef te reageren. Met een uiterst domme brief van 7 januari 2002, waar Leo Verhoef in zijn brief van 11 januari 2002 de vloer mee aanveegde. Daarna weten Provinciale Staten niets beters te doen dan verder te slapen en het aan Gedeputeerde Staten over te laten Leo Verhoef mee te delen zijn brief voor kennisgeving te hebben aangenomen.
Op de brieven van Leo Verhoef over de misleidende jaarrekeningen van de volgende jaren, reageren Provinciale Staten totaal niet.  Hoe er met het belastinggeld van de burgers wordt omgesprongen en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd, interesseert ze helemaal niets.
Uiteindelijk laat de griffier weten dat hij vindt dat hij Provinciale Staten niet wakker wil maken om de brief van Leo Verhoef over de foute jaarrekening 2004 te lezen en dat hij de brief al op voorhand in de prullenbak heeft gegooid.
Provinciale Staten kregen toch van Leo Verhoef een nieuwe brief over de foute jaarrekening 2005. Hierin doet het provinciebestuur het voorkomen dat er een overschotje was van € 12 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een overschot was van € 86 miljoen. En Provinciale Staten kregen van Leo Verhoef een brief over de misleidende jaarrekening 2006. Hierin meldde het provinciebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van € 13 miljoen, terwijl er in werkelijkheid € 88 miljoen was overgehouden. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen in 2006 € 76 miljoen. Dat was dus geheel en al overbodig. Dat mogen de Overijsselnaren blijkbaar niet weten. Daarom dit geknoei in de financiŽle cijfers? Provinciale Staten reageerden totaal niet.
Dus was de jaarrekening 2007 opnieuw misleidend. In de jaarrekening 2007 meldde het provinciebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van € 68 miljoen, terwijl er in werkelijkheid € 204 miljoen was overgehouden. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen in 2007 € 84 miljoen. Dat was dus alweer geheel en al overbodig. Dat mogen de Overijsselnaren blijkbaar alweer niet weten. Daarom weer dit geknoei in de financiŽle cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 2 juni 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 100 miljoen, terwijl er in werkelijkheid € 89 miljoen was overgehouden. (Waaraan zijn de niet gemelde € 11 miljoen opgegaan?) De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen in 2008 € 89 miljoen. Die waren dus alweer geheel en al overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 april 2009. Die reageerden niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1.526 miljoen (ruim € 1,5 miljard!!) (waarvan winst van € 1.584 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 93 miljoen was dus - alweer - totaal overbodig!
Opvallend is ook dat de provincie (zoals ook verschillende andere provincies) inmiddels nagenoeg uitsluitend een beleggingsclub is geworden. Zo'n 1.750 miljoen (ruim 1,7 miljard!!) volstrekt overtollige euro's stonden eind 2009 op depositorekeningen of zijn als leningen verstrekt. Geld van de burgers dus, dat die burgers onder valse voorwendsels afhandig is gemaakt!
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) voor de zoveelste keer met zijn brief van 25 juni 2010. Die reageerden niet, want "het gaat toch immers over zoiets geheel onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25 miljoen. In werkelijkheid was er een verlies van € 251 miljoen. Het verschil? Opgegaan aan onduidelijke "investeringsprogramma's" (in een vergrijzend en leeglopend gebied!) waarvan wij blijkbaar de kosten niet hoeven te weten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) voor de zoveelste keer met zijn brief van 24 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het provinciebestuur meldt een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 87 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten voor de misleidende begroting met zijn brief van 21 oktober 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14 miljoen. In werkelijkheid was er een verlies van € 28 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 42 miljoen opgegaan? Hoeven we dat niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 31 augustus 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 53 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 53 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 106 miljoen opgegaan? Hoeven we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 129 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening een positief resultaat van € 31 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 54 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 85 miljoen opgegaan? Hoeven we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 177 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten, de volksvertegenwoordigers, en anderen weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers, Provinciale Staten, het toezichthoudend orgaan, opnieuw met zijn brief van 13 november 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening een positief resultaat van € 50 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 32 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 82 miljoen opgegaan? Hoeven we dat niet te weten? Over de afgelopen vijf jaar (2010-2014) meldde het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 172 miljoen; in werkelijkheid leed de provincie in deze periode een verlies van € 418 miljoen. Een verschil van € 590 miljoen, maar wel: weg belastinggeld! Waaraan is dat besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een positief resultaat van € 110 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie alweer een verlies, nu van € 52 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 162 miljoen opgegaan? Wat hoeven we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 61,9 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie zelfs € 94,0 miljoen over. (De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was in 2016 € 94,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 58,9 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie "slechts" € 44,4 miljoen over. (De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was in 2017 € 108,0 miljoen.)


Inhoud dossier:
Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 30 juni 2016
Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 12 juni 2015
Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 13 november 2014
Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 9 mei 2014
Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 22 oktober 2013
Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 13 mei 2013
Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 31 augustus 2012
Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 21 oktober 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 24 mei 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 25 juni 2010
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 29 april 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 2 juni 2008
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 18 mei 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 5 juli 2006
- Brief van  Provinciale Staten van Overijssel dd. 16 juni 2005
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 4 mei 2005
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 14 mei 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 26 mei 2003
- Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel dd. 5 februari 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 11 januari 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel dd. 7 januari 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Overijssel dd. 16 oktober 2001
Terug > begin