Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Overbetuwe

Ook de jaarrekeningen van gemeente Overbetuwe zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2006 een voordelig saldo van € 14,5 miljoen (merkwaardig, waarom moet een gemeente zoveel geld overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 18,8 miljoen over.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 13,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 14,3 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,7 miljoen was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 maart 2008. De gemeenteraad deed geen moeite te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer fout.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van € 5.283.000. In werkelijkheid was het € 5.253.000. Geen groot verschil, maar toch. (Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,9 miljoen was dus - alweer - totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer fout. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 10,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,1 miljoen was dus - alweer - totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 juli 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer fout. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,8 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,5 miljoen. Al met al presenteerde het gemeentebestuur over de jaren 2006-2009 een voordelig saldo van € 22,0 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een nog hoger saldo was van € 33,5 miljoen, wat betekent dat de hele Onroerendezaakbelasting over die periode van € 20,2 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 januari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 14,4 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 december 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,0 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 3,1 miljoen. Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen, nu van € 4,6 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen, nu van € 2,3 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juli 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als geld, bovendien geld van een ander, in dit geval van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 28,7 miljoen. Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te zien in de brij van letters en cijfers, terwijl het toch een aanzienlijk bedrag moet zijn. Maar misschien wel daarom! In ieder geval, alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen. Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 8,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 47.000. Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd. Wat hoefden we blijkbaar nog meer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 januari 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,6 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 15,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,8 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Overbetuwe dd. 5 januari 2017
- Brief aan gemeenteraad van Overbetuwe dd. 14 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Overbetuwe dd. 2 juli 2014
- Brief aan gemeenteraad van Overbetuwe dd. 28 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Overbetuwe dd. 16 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Overbetuwe dd. 11 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Overbetuwe dd. 20 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Overbetuwe dd. 18 maart 2008
Terug > begin