Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ouder-Amstel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ouder-Amstel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen was dus geheel overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 21 september 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. Dit was inderdaad het werkelijke saldo (omdat alle fouten elkaar toevallig (ongeveer) opheffen).
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,9 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 september 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,4 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 maart 2013. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,9 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 januari 2014. Alweer, totaal geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,9 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 februari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen. Inmiddels missen we van de afgelopen vijf jaar (2010-2014) € 5,3 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Ouder-Amstel dd. 10 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Ouder-Amstel dd. 9 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Ouder-Amstel dd. 6 maart 2013
- Brief aan gemeenteraad van Ouder-Amstel dd. 1 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Ouder-Amstel dd. 21 september 2009
Terug > begin