Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oude IJsselstreek

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oude IJsselstreek zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,1 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 19 december 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. Die vond het niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", vindt blijkbaar ook deze gemeenteraad.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 3,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,7 miljoen was dit keer dus grotendeels overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 januari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 34,5 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 31,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,4 miljoen opgegaan? Moesten verliezen van € 2,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten onzichtbaar blijven? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,7 miljoen was dus geheel overbodig. Overigens, zonder de winst bij de verkoop van de NUON-aandelen van € 40,2 miljoen zou er dus een verlies zijn geleden van € 9,1 miljoen. Waardoor kwam dat?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 14,2 miljoen. Oorzaak: nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 14,7 miljoen. Waarom moesten die verliezen gemaskeerd worden? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 oktober 2011. Die reageerde nog steeds niet, want "het ging toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,0 miljoen. Onder andere waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 2,0 miljoen. Dat hoefden we blijkbaar weer niet te weten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 september 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2009-2013 circa € 28 miljoen belastinggeld. Ongeveer de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van die jaren. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 september 2014. Die gemeenteraad reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2009-2014 circa € 31 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen; een verlies dat beperkt bleef dankzij het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,3 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oude IJsselstreek dd. 21 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Oude IJsselstreek dd. 24 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Oude IJsselstreek dd. 23 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oude IJsselstreek dd. 3 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Oude IJsselstreek dd. 31 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Oude IJsselstreek dd. 15 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oude IJsselstreek dd. 20 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oude IJsselstreek dd. 19 december 2008
Terug > begin