Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oud-Beijerland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oud-Beijerland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er sprake van een nadelig saldo van € 2,4 miljoen. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er sprake van een nadelig saldo van € 4,0 miljoen. We missen dus € 7,6 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 januari 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er sprake van een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. We zijn nu inmiddels € 9,3 miljoen belastinggeld kwijt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 maart 2009. Die deed niets.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er sprake van een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. We zijn nu inmiddels € 11 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld kwijt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er sprake van een nadelig saldo van € 6,2 miljoen. Een verschil van € 6,4 miljoen. Waaraan is dat besteed? We zijn nu inmiddels ruim € 17 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld kwijt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 september 2010. Die gemeenteraad liet het over aan een of ander "Auditcommittee" (tjonge, tjonge, weten ze wel hoe ze dat moeten uitspreken?) om Leo Verhoef te laten weten dat ze de brief meteen in de prullenbak hadden gegooid. Het heeft allemaal werkelijk een niveau van driekeer helemaal niks.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,9 miljoen. Een verschil van € 6,0 miljoen. Waaraan is dat opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 1,8 miljoen. Weg belastinggeld! We zijn nu inmiddels ruim € 23 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld kwijt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juli 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen. Een verschil van € 1,5 miljoen. Waaraan is dat opgegaan? Hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Een verschil van € 1,8 miljoen. Waaraan is dat opgegaan? Hoefden we dat niet te weten? We zijn nu inmiddels circa € 27 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld kwijt. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Een verschil van € 2,1 miljoen. Waaraan is dat opgegaan? Hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 oktober 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo € 6,2 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. Anderzijds bleken opeens verplichtingen van € 1,2 miljoen geen verplichtingen meer te zijn. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? We zijn nu inmiddels circa € 37 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld kwijt. Ongeveer de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen acht jaar! Weg belastinggeld! Waar is het gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,0 miljoen over, wat bovendien geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 6,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 4 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 1 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 23 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 8 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 6 juli 2011
- Brief van een of ander "Auditcommittee" dd. 9 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 13 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 27 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 6 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oud-Beijerland dd. 26 januari 2008
Terug > begin