Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Opsterland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Opsterland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,7 miljoen over. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 2 december 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen (waarvan winst van € 1,9 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 6,1 miljoen). Over de jaren 2007-2009 zijn we nu dus al € 11,0 miljoen belastinggeld ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 augustus 2010. Die reageerde met een uiterst domme brief waarin overigens niets van de beweringen van Leo Verhoef wordt tegengesproken. Leo Verhoef reageerde met zijn brief van 16 oktober 2010. Er werd niet gereageerd.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Over de jaren 2007-2010 zijn we nu dus al € 14,7 miljoen belastinggeld ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 6,7 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van ruim € 3 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten waar we blijkbaar niets van hoefden te weten. Over de jaren 2007-2012 zijn we nu dus al € 24,2 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleiding met zijn brief van 15 mei 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 5,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleiding met zijn brief van 30 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 5,7 miljoen. Een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) is dus geheel opgegaan an andere doeleinden dan waarvoor bedoeld. Inmiddels zijn we over de jaren 2007-2015 dus nu al zo'n € 37 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 november 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,2 miljoen over. Intussen is de boekhoudfraude vanaf 2007 opgelopen naar ruim € 40 miljoen. En de gemeenteraad? Die stond erbij en keek ernaar.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 27 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 10 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 30 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 15 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 18 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 1 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 16 oktober 2010
- Brief van gemeenteraad van Opsterland dd. 5 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 30 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 18 december 2009
Brief aan gemeenteraad van Opsterland dd. 2 december 2008
Terug > begin