Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Opmeer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Opmeer zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of er in dat jaar € 1,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het "slechts" € 0,4 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 29 november 2007 voor de misleidende jaarrekening. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 5,2 miljoen was overgehouden. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid was het "slechts" € 4,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,2 miljoen was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 november 2008. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 0,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 4,7 miljoen. Blijkbaar moest nu met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 juli 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 0,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 3,2 miljoen (waarvan winst van € 2,3 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Alweer moest blijkbaar met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 januari 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2010 € 2,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Nu moesten blijkbaar met geknoei in de cijfers allerlei kosten gemaskeerd worden. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2011 € 0,2 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van in totaal € 1,4 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten en het "Woningbedrijf". Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2012 € 6,6 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 1,4 miljoen en was dus totaal onnodig.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2013 € 3,6 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 1,5 miljoen en was dus - alweer - totaal onnodig. Wie van de gemeenteraadsleden was dat opgevallen en eiste onmiddellijke teruggave aan de belastingbetalers?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 4,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van "slechts" € 3,4 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015 van € 1,6 miljoen was dus geheel onnodig.) Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,7 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van slechts € 1,2 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 1,6 miljoen was dus grotendeels onnodig.) Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,6 miljoen opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Opmeer dd. 25 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Opmeer dd. 17 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Opmeer dd. 27 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Opmeer dd. 29 november 2007
Terug > begin