Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ooststellingwerf

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ooststellingwerf zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. Merkwaardig, waarom moet een gemeente zoveel overhouden, zelfs meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,9 miljoen, die dus totaal overbodig was. In werkelijkheid was het nog bizarder; in werkelijkheid hield de gemeente € 8,8 miljoen over (waarvan € 2,1 miljoen winst bij de verkoop van de Essent-aandelen).
Ook de jaarrekeningen over 2007 en 2008 waren misleidend. Daar was het andersom: over 2007 werd een voordelig saldo gepresenteerd van € 4,6 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 1,8 miljoen, en over 2008 werd een voordelig saldo gepresenteerd van € 2,5 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 1,7 miljoen. In die beide jaren zijn we dus € 10,6 miljoen ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,0 miljoen opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,5 miljoen was dus grotendeels onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 september 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,2 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? In ieder geval, weg belastinggeld! Inmiddels zjn we over de jaren 2007-2012 € 9,8 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 januari 2014. Alweer, totaal geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. Waar zijn de gemiste € 2,4 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 2,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Ooststellingwerf dd. 1 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Ooststellingwerf dd. 7 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Ooststellingwerf dd. 7 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Ooststellingwerf dd. 11 juni 2010
Terug > begin