Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oost Gelre

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oost Gelre zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een positief saldo van baten en lasten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. De OZB in 2005 van € 4,7 miljoen had dus wel wat minder kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 4 januari 2007. Die deed er niets mee.
Dus was de jaarrekening 2006 weer even misleidend. Het gemeentebestuur meldde een positief saldo van baten en lasten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,5 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van baten en lasten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,8 miljoen belastinggelden opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 maart 2009. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 8,8 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,2 miljoen belastinggelden opgegaan? Opvallend: de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,4 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 23 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 22,6 miljoen (waarvan winst van € 26,5 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 3,9 miljoen). (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,8 miljoen was dus -alweer- totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 1,5 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 januari 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,0 miljoen was dus, alweer, geheel onnodig. Terug naar de bedrogen belastingbetalers!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 maart 2013. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 4,8 miljoen was dus nagenoeg geheel onnodig. Alweer: terug naar de belastingbetalers!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 10,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook leed de gemeente verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel waren die verliezen? Niet te zien in deze jaarrekening vol letters en cijfers.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,1 miljoen en had dus best een stukje minder kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oost Gelre dd. 20 maart 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oost Gelre dd. 30 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Oost Gelre dd. 16 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oost Gelre dd. 23 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oost Gelre dd. 17 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oost Gelre dd. 4 januari 2007
Terug > begin