Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oostflakkee

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oostflakkee zijn misleidend. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo; wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 een positief saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van € 1,0 miljoen.
Opvallend dat de rekenkamercommissie, die onderzoek deed naar de kwaliteit van de jaarstukken 2006, dit allemaal niet opmerkte. Waarschijnlijk ontbreekt het ook die rekenkamer(commissie) aan deskundigheid.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 20 april 2007. Die reageerde niet; het interesseert ze blijkbaar helemaal niets. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers". Dus waren ook de jaarrekeningen 2007 en 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over. Waaraan zijn de sinds 2005 niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,0 miljoen opgegaan? Mogen we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo € 2,2 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,4 miljoen overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 februari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 januari 2012. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee) opnieuw met zijn brief van 13 september 2013.

(gemeente m.i.v. 2013 opgegaan in nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Goeree-Overflakkee dd. 19 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oostflakkee dd. 31 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Oostflakkee dd. 9 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Oostflakkee dd. 20 april 2007
- Rapport Rekenkamer Goeree-Overflakkee dd. april 2007 over kwaliteit jaarstukken 2006
- Brief aan gemeenteraad van Oostflakkee dd. 28 maart 2007
Terug > begin