Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oosterhout

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oosterhout zijn misleidend. In tegenstelling tot de accountantsverklaringen die het tegendeel beweren. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de periode 2003-2005 voorkomen of er in die tijd € 13,4 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. Waar zijn de verzwegen uitgaven aan opgegaan?
Leo Verhoef stuurde met zijn brief van 23 november 2006 zijn bevindingen aan de gemeenteraad van Oosterhout. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Opvallend detail: het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37,3 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in dat jaar € 8,2 miljoen. Die was dus totaal overbodig. Welk gemeenteraadslid merkte dat op? In werkelijkheid was het nog erger: de gemeente hield in werkelijkheid € 39,5 miljoen over. Wanneer krijgen de belastingbetalers hun onnodig afhandig gemaakte belastinggeld terug?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 oktober 2007. Die alweer niet reageerde. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denken ook de gemeenteraadsleden van Oosterhout blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 10,4 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 februari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,1 miljoen over. Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,8 miljoen was dus circa de helft overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,765 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,826 miljoen. Het scheelt niet zoveel, maar: fout=fout. Al met al: het gemeentebestuur meldde in de jaren 2003-2010 € 62,0 miljoen te hebben overgehouden. Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 30,1 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 31,9 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 8,4 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,5 miljoen had dus best heel wat lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 5,5 miljoen besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 februari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 5,0 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 2,3 miljoen besteed? Wat hoefden we nu niet te weten? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 11,2 miljoen. Dat had dus best wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 10,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 10,8 miljoen. Dat had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,0 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 11,5 miljoen had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oosterhout dd. 9 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Oosterhout dd. 18 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Oosterhout dd. 8 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oosterhout dd. 4 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oosterhout dd. 19 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oosterhout dd. 23 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Oosterhout dd. 23 november 2006
Terug > begin