Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Onderbanken

Ook de jaarrekeningen van gemeente Onderbanken zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de Onroerendezaakbelasting van € 0,9 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 22 november 2007. Die reageerde met de mededeling: "uw opmerkingen in uw brief niet te onderschrijven" met verwijzing naar een domme brief van een of andere accountant.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,0 miljoen was dus - ook al volgens de officiŽle cijfers! - alweer totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 november 2008. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt die gemeenteraad blijkbaar. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 24,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 24,1 miljoen (waarvan € 23,5 miljoen winst bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen was dus - ook al volgens de officiŽle cijfers! - alweer totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Al met al zijn we in de jaren 2008-2010 € 5,1 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Opvallend: over de afgelopen drie jaar (2008-2010) presenteerde het gemeentebestuur telkens een hoger saldo van opbrengsten en kosten dan het werkelijke saldo. Er werd een voordelig saldo gepresenteerd van € 26,6 miljoen; in werkelijkheid was het € 19,0 miljoen, waarvan winst bij de verkoop van de Essent-aandelen van € 23,5 miljoen, dus exclusief deze winst een verlies van € 4,5 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 december 2011. Die liet (bijna per omgaande) weten er geen enkele belangstelling voor te hebben ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,2 miljoen was dus (alweer) geheel onnodig.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,9 miljoen. Toch nog altijd royaal meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 1,2 miljoen, die dus totaal overbodig was.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,7 miljoen over. Ook dit keer nog altijd royaal meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015 van € 1,3 miljoen, die dus weer totaal overbodig was. En ... wat hoefden we dit keer niet te weten? Waaraan is de ontbrekende € 1,7 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Onderbanken dd. 2 februari 2012
- Brief van gemeenteraad van Onderbanken dd. 16 december 2011
- Brief van gemeenteraad van Onderbanken dd. 13 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Onderbanken dd. 6 november 2008
- Brief van gemeenteraad van Onderbanken dd. 23 april 2008
    - Opmerkingen bij brief van gemeenteraad van Onderbanken dd. 23 april 2008
- Brief aan gemeenteraad van Onderbanken dd. 22 november 2007
Terug > begin