Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ommen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ommen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 0,9 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen, waarvan winst van € 1,8 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen, waarop dus voortaan geen winstuitkering meer wordt ontvangen; dus zonder deze winst was er een verlies van € 0,3 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,3 miljoen belastinggeld opgegaan?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2011 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 9,6 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ruim € 6 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juli 2012. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,5 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 3 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 mei 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,3 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,8 miljoen. Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 2,6 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 juni 2014. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 7,6 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 5,5 miljoen. Weg belastinggeld! Alweer, meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 2,7 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,8 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2010-2015 € 26,6 miljoen. Waaraan is dat uitgegeven en waarom hoefden wij dat niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 35.000 over. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5.265.000. In werkelijkheid was het zelfs iets meer, namelijk € 5.321.000. Het scheelt heel weining, maar fout=fout. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 3,5 miljoen.)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Ommen dd. 9 juni 2015
Brief aan gemeenteraad van Ommen dd. 13 juni 2014
Brief aan gemeenteraad van Ommen dd. 15 mei 2013
Brief aan gemeenteraad van Ommen dd. 7 juli 2012
Terug > begin