Dossier: Openbaar Ministerie
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13

3962 JR Wijk bij Duurstede


Wijk bij Duurstede, 3 mei 2004

College van procureurs-generaal
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Betreft: Boekhoudfraudes gemeenten en provincies
            Uw referentie: PaG/BJZ


Geacht College,

Al enige tijd ben ik met u in correspondentie over de behandeling van mijn aangiften bij de politie van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in openbaar gemaakte jaarrekeningen) op zeer grote schaal door diverse provincie- en gemeentebesturen. Inmiddels heb ik aangifte gedaan tegen circa twintig provincie- en gemeentebesturen en hun accountants. Het gaat inmiddels om (bij elkaar opgeteld) een boekhoudfraude van circa vijf miljard euro. Het gaat dus om zeer zware misleiding van de betreffende Provinciale Staten, gemeenteraden en burgers van de betreffende provincies en gemeenten.
Met uw brief aan mij van 4 februari 2004 liet u mij weten te verwachten mij binnen enkele weken nader te kunnen informeren over het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van mijn aangiften. Inmiddels zijn wij niet enkele weken maar enkele maanden verder en heb ik nog niets naders vernomen. Desgevraagd vernam ik van de Minister van Justitie, de heer mr. J.P.H. Donner, dat het onderzoek thans in "de afrondende fase" verkeert. Ik vind het opvallend en zorgwekkend dat bij dat onderzoek niet mijn uitgebreide dossiers en waarnemingen zijn betrokken en dat ik niet nader ben gehoord. In mijn aangiften zijn immers slechts sterk gecomprimeerde samenvattingen van mijn waarnemingen opgenomen. Graag zal ik heel veel meer vertellen en laten zien. Niet voor niets heb ik in de afgelopen jaren een zeer omvangrijk dossier van deze enorme boekhoudfraudes opgebouwd.
Ik zal het zeer op prijs stellen dat ik nader en uitvoerig wordt gehoord voordat het onderzoek is afgerond.

Hoogachtend,

L.W. Verhoef