Dossier: Openbaar Ministerie
drs. L.W. Verhoef
r
egisteraccountant
Kersengaard 13

3962 JR Wijk bij Duurstede


Wijk bij Duurstede, 8 januari 2004

College van procureurs-generaal
Postbus 20305

2500 EH Den Haag


Betreft: Boekhoudfraudes gemeenten en provincies
            Uw referentie: PaG/BJZ


Geacht college,


Al enige tijd ben ik met u in correspondentie over de behandelingen van mijn aangiften bij de politie van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in openbaar gemaakte jaarrekeningen) op zeer grote schaal door diverse provincie- en gemeentebesturen. Mijn laatste brief aan u dateert van 22 december 2003 (waarop ik overigens nog geen reactie van u ontving). Ik laat u thans weten dat ik onlangs mijn eerdere aangiften tegen de gemeentebesturen, gemeenteraden en accountants van de vier grote gemeenten heb aangevuld met de recente gegevens over de doorgaande boekhoudfraude ook in de jaarrekeningen 2002, waardoor de totale omvang van deze boekhoudfraudes verder is toegenomen. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is toegenomen naar ruim 2 miljard euro, meer dan het dubbele van de omvang van de boekhoudfraude bij Ahold! Bij Rotterdam en Den Haag gaat het inmiddels bij elk om ruim 400 miljoen euro. Bij Utrecht gaat het inmiddels om circa 160 miljoen euro. Dat de boekhoudfraude maar gewoon kan doorgaan wijt ik onder andere aan het uitblijven van de behandeling van mijn aangiften. Omdat ik nog steeds niet weet wie waar de coördinatie van mijn aangiften op zich heeft genomen, stuur ik deze brief aan uw college.


Graag verneem ik van u.


Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef