Dossier: Openbaar Ministerie
drs. L.W. Verhoef
r
egisteraccountant

Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede


Wijk bij Duurstede, 21 augustus 2003

College van procureurs-generaal
Postbus 20305

2500 EH Den Haag


Betreft:
Boekhoudfraudes gemeenten en provincies
            Uw referentie: PaG/BJZ


Geacht college,

In vervolg op onze lopende correspondentie over mijn aangiftes van boekhoudfraude door verschillende gemeente- en provinciebesturen doe ik u hierbij het persbericht toekomen dat ik 18 augustus jl. verspreidde. Het persbericht betreft de uitspraken van de Raad van Tucht voor Accountants in de zaken die ik bij deze tuchtraad had voorgelegd. Het waren klachten van mij tegen een aantal accountants die ondanks de boekhoudfraude in de jaarrekeningen van enige gemeenten en provincies toch een goedkeurende accountantsverklaring hadden gegeven bij die jaarrekeningen. De uitspraken van de Raad van Tucht maken duidelijk dat ook de tuchtrechter de boekhoudfraude erkent. Dat weliswaar desondanks de accountants werden vrijgesproken door de tuchtrechter met als motivering dat boekhoudfraude blijkbaar bij gemeenten en provincies niet ongebruikelijk is, moge verbijsterend zijn, maar ook voor de tuchtrechter staat dus vast dat er grote bedragen aan ontvangsten en uitgaven in de betreffende jaarrekeningen verzwegen waren. Hiermee is mijn gelijk van mijn aangiften vanwege boekhoudfraude al komen vast te staan en wordt de bewijsvoering door Justitie in de strafzaken aanzienlijk vergemakkelijkt.

Overigens ben ik tot op heden nog steeds niet benaderd door een (hoofd)officier van Justitie. Wellicht dat u een spoedig contact kunt bevorderen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef