Dossier: Openbaar Ministerie
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant

Kersengaard 13

3962 JR Wijk bij Duurstede


Wijk bij Duurstede, 24 juli 2003

College van procureurs-generaal

Postbus 20305

2500 EH Den Haag


Betreft: Boekhoudfraudes door gemeenten en provincies
            Uw brief d.d. 21 juli 2003 (PaG/BJZ/8411)


Geacht College,

Naar aanleiding van uw brief van 21 juli jl. laat ik u weten dat ik alle aangiften van boekhoudfraude door provincie- en gemeentebesturen heb gedaan bij de politie in mijn "vaste woon- en verblijfplaats" Wijk bij Duurstede. Waar daarna deze aangiften naar toe zijn gegaan, weet ik niet. Ik heb inmiddels aangifte gedaan van 13 gevallen, namelijk (in alfabetische volgorde) de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Den Haag, Rotterdam, Tiel, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Zaanstad, en de provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland. De kans is groot dat ik ook nog van enkele andere gevallen aangifte zal doen. Ik beperk me tot zeer evidente gevallen. Niet van alle aangiften die ik inmiddels gedaan heb, zijn officiële door mij ondertekende aangiften opgemaakt. Nog steeds liggen er een aantal aangiften die nog officieel moeten worden opgemaakt en door mij ondertekend. Sommige aangiften liggen al enkele maanden te wachten op het officieel opmaken en ondertekenen. Dit bevreemdt mij.

Het lijkt mij raadzaam dat er zo spoedig mogelijk contact is tussen de betreffende (hoofd)officier van Justitie en mijzelf om te bevorderen dat er zo spoedig mogelijk van alle gevallen officiële door mij goedgekeurde en ondertekende aangiften zijn. In dat overleg kan ik ook aangeven over welke informatie ik zelf allemaal beschik waaruit de door mij aangegeven boekhoudfraude blijkt (jaarrekeningen van de betreffende gemeenten en provincies, onderzoeksverslagen van mijzelf, correspondentie met de betreffende gemeente- en provinciebesturen e.d.)

In de meeste gevallen staat het bestaan van de omstandigheid van het verzwijgen van grote bedragen aan ontvangsten en uitgaven in de betreffende winst- en verliesrekeningen ook vast door vermelding daarvan in de uitspraken van de Raad van Tucht voor Accountants. Ik heb immers ook tegen de accountants van verschillende gemeenten en provincies een klacht bij de Raad van Tucht ingediend.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef