Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Olst-Wijhe

Ook de jaarrekeningen van gemeente Olst-Wijhe zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,4 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting bracht in 2008 € 2,9 miljoen op. Die was dus nagenoeg overbodig, en al helemaal overbodig als je het overschot van 2007 mede in aanmerking neemt.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,1 miljoen (waarvan winst van € 3,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 2,5 miljoen). Waar zijn de niet genoemde € 1,8 miljoen gebleven? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 januari 2011. Die gooide de brief in de prullenbak, "het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,1 miljoen. Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ten minste € 4 miljoen waren onder andere de oorzaak. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 juni 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,2 miljoen aan opgegaan? Bijvoorbeeld weer aan nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2012. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,7 miljoen aan opgegaan? Bijvoorbeeld weer aan nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten! Mogen we niet weten hoe groot die verliezen waren?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 september 2013. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,2 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juli 2014, die de brief weer in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 6,1 miljoen aan opgegaan?  Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Al met al missen we inmiddels over de jaren 2008-2014 € 16,8 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 januari 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 22 januari 2016
- Brief van gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 16 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 2 juli 2014
- Brief van gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 15 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 12 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 12 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 30 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 4 maart 2011
- Brief aan gemeenteraad van Olst-Wijhe dd. 7 januari 2011
Terug > begin