Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oldenzaal

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oldenzaal zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,6 miljoen over. De OZB in 2006 van € 4,9 miljoen was dus geheel overbodig. Dat mochten de burgers van Oldenzaal blijkbaar niet weten, vandaar waarschijnlijk het geknoei in de cijfers.
Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 26 juni 2007. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,0 miljoen over. De OZB in 2007 van € 5,1 miljoen was dus ook geheel overbodig. Dat mochten de burgers van Oldenzaal blijkbaar alweer niet weten, vandaar waarschijnlijk weer het geknoei in de cijfers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Oldenzaal opnieuw met zijn brief van 4 juni 2008. Die deed geen enkele moeite te reageren, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Oldenzaal.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Blijkbaar hoefde niemand te weten waaraan de niet verantwoorde € 3,1 miljoen zjn besteed. Maar het geld is wŤl weg!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,3 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 1,9 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,7 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,6 miljoen en had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,7 miljoen en had dus weer best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,3 miljoen. Wat was hier aan de hand wat we niet mochten weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 juni 2013. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,6 miljoen. Wat was hier aan de hand wat we niet mochten weten? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 4,6 miljoen. Meer dan de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 6,1 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 augustus 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 3,5 miljoen. Waarom moeten gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 november 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2.220.000. Bijna goed: in werkelijkheid was het € 2.194.000. Het scheelde heel weinig, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 6,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van slechts € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 5,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 7,1 miljoen.)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Oldenzaal dd. 10 november 2014
Brief aan gemeenteraad van Oldenzaal dd. 25 augustus 2014
Brief aan gemeenteraad van Oldenzaal dd. 19 juni 2013
Brief aan gemeenteraad van Oldenzaal dd. 3 september 2009
Brief aan gemeenteraad van Oldenzaal dd. 4 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Oldenzaal dd. 26 juni 2007
Terug > begin