Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oldebroek

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oldebroek zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 9 mei 2007. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Al met al zijn we dus in de jaren 2006-2007 € 7,6 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 15 januari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 21,6 miljoen (waarvan winst van € 19,4 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Daarmee had dus met gemak de hele Onroerendezaakbelasting over 2009 van € 3,4 miljoen terugbetaald kunnen worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide, want "het gaat immers over zoiets  volstrekt onbelangrijks als het geld van de burgers-belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 februari 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Wat mochten we niet weten? Ten minste waren er verliezen van € 2,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 februari 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Wat mochten we niet weten? Ten minste waren er nieuwe verliezen van € 1,0 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! En wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 mei 2013. Alweer, geen reactie, behalve "voor kenisgeving aangenomen".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 8,3 miljoen (waarvan € ? miljoen vanwege vrijvallen van voorheen ten onrechte opgenomen verplichtingen). Waarom mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 4,0 miljoen; dat had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 4,5 miljoen en was dus geheel onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Oldebroek dd. 9 juli 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oldebroek dd. 24 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oldebroek dd. 21 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oldebroek dd. 29 februari 2012
- Brief van gemeenteraad van Oldebroek dd. 18 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Oldebroek dd. 22 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oldebroek dd. 15 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oldebroek dd. 9 mei 2007
Terug > begin