Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oldambt

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oldambt zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Op 1 januari 2010 fuseerden de voormalige gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten tot de nieuwe gemeente Oldambt. De nieuwe gemeentebestuurders namen de oude cultuur van misleidende jaarrekeningen over van de oude gemeenten. Dus waren de jaarrekeningen 2009 van de drie voormalige gemeenten even misleidend als voorheen.
Van Reiderland werd voorgesteld alsof die in 2009 een verlies had geleden van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen (waarvan winst van € 8,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 2,7 miljoen).
Van Scheemda werd voorgesteld alsof die in 2009 een verlies had geleden van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,7 miljoen (waarvan winst van € 8,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen).
Van Winschoten werd voorgesteld alsof die in 2009 een voordelig saldo had van € 12,0 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van "slechts" € 9,4 miljoen (waarvan winst van € 32,5 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 23,1 miljoen).
In alle drie gemeenten was dus de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2009 (Reiderland € 1,1 miljoen; Scheemda € 2,8 miljoen; Winschoten € 4,3 miljoen) geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten? Het verlies werd onder meer veroorzaakt door grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van (ten minste) zo'n € 1,4 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juli 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,8 miljoen had wel "wat" lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente, ondanks verliezen (van hoeveel?, hoefden we dat niet te weten?) bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, € 3,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,3 miljoen had, alweer, best "wat" lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 10,3 miljoen had ongeveer de helft lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 11,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 november 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,3 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting, de opbrengst was in 2015 € 11,6 miljoen, had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 september 2017. Reactie: "voor kennisgeving aangenomen".
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er opnieuw een nadelig saldo, nu van € 3,9 miljoen.


Inhoud dossier:
- Email van gemeenteraad van Oldambt dd. 1 november 2017
- Brief aan gemeenteraad van Oldambt dd. 25 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Oldambt dd. 30 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Oldambt dd. 11 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Oldambt dd. 15 september 2010
Terug > begin