Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oisterwijk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oisterwijk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen minder. Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 waren al fout. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 18 februari 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer fout. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,4 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 maart 2009. De gemeenteraad reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,0 miljoen belastinggeld opgegaan? Al met al missen we over de jaren 2006-2008 € 8,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente - alweer - een verlies, nu van € 1,1 miljoen. Inmiddels missen we nu over de jaren 2006-2010 € 9,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juni 2011. Die deed geen moeite te reageren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente - alweer - een verlies, nu van € 3,2 miljoen. Al met al missen we nu over de jaren 2006-2011 € 13,5 miljoen. Belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 mei 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente - alweer - een verlies, nu van € 3,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Al met al missen we nu over de jaren 2006-2012 € 17,3 miljoen. Belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente - alweer - een verlies, nu van € 3,8 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Al met al missen we nu over de jaren 2006-2013 zo'n € 21 miljoen. Belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van een ander, in dit geval van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,0 miljoen over. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 5,7 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oisterwijk dd. 8 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Oisterwijk dd. 18 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oisterwijk dd. 11 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Oisterwijk dd. 14 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Oisterwijk dd. 29 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oisterwijk dd. 31 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oisterwijk dd. 18 februari 2008
Terug > begin