Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oirschot

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oirschot zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen (ten minste) vanaf 2002 telkens een ander saldo van opbrengsten en kosten dan het werkelijke saldo.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,8 miljoen was dus totaal onnodig).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 9 februari 2008. De raad volstond met het college van b&w Leo Verhoef een domme brief te laten schrijven, zodat ze zelf verder konden dutten.
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 1,5 miljoen opgegaan? Het gaat over belastingeld van de burgers!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 maart 2009. Die liet het helemaal aan het college van b&w over! Die wachtte eerst totdat de gemeenteraad inmiddels ook de jaarrekening 2008 goedgekeurd zou hebben zonder last van Leo Verhoef gehad te hebben, en stuurde daarna een alweer dom briefje met de opmerking dat een of andere accountant verklaard zou hebben dat ook de jaarrekening 2008 een betrouwbaar beeld geeft van de financiŽn. Dom, want die accountant had dat helemaal niet verklaard! Maar ook al zou die dat verklaard hebben, een misleidende jaarrekening is en blijft een misleidende jaarrekening, met of zonder accountantsverklaring.
En dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,3 miljoen was dus nagenoeg overbodig. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 september 2009. Die deed verder geen enkele moeite, maar liet het aan het college van b&w over zich met alweer zo'n dom briefje aan de kwestie te onttrekken. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
En dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.
En dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 4,2 miljoen opgegaan?
En dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. De gemeente behaalde in 2011 een winst van € 22,8 miljoen bij de verkoop van het Woningbedrijf. Desondanks was er in totaal een verlies van € 1,7 miljoen. Waaraan is het verschil van € 24,5 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van zo'n € 5,5 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Waar is de rest van zo'n € 19 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 februari 2013. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,0 miljoen en was dus geheel en al overbodig. Mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,9 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat mochten we nog meer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 november 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,3 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oirschot dd. 16 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Oirschot dd. 21 februari 2013
- Brief van college van b&w van Oirschot dd. 26 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oirschot dd. 30 september 2009
- Brief van college van b&w van Oirschot dd. 28 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Oirschot dd. 18 maart 2009
- Brief van college van b&w van Oirschot dd. 26 maart 2008
- Brief aan gemeenteraad van Oirschot dd. 9 februari 2008
Terug > begin