Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Oegstgeest

Ook de jaarrekeningen van gemeente Oegstgeest zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie. Ook de jaarrekeningen van Oegstgeest zijn dus alleen bruikbaar in de openhaard.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2003 een voordelig saldo van € 0,2 miljoen; in werkelijkheid was het € 10,7 miljoen nadelig. Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 22 januari 2007. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,6 miljoen over.
(In 2006 bedroeg de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 3,3 miljoen. In 2006 hield de gemeente dus de hele OZB over. Maar gezien het - gemaskeerde - debacle van 2003 lijkt het onverstandig dit aan de burgers-belastingbetalers terug te geven.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 december 2007. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 0,3 miljoen besteed?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 26,8 miljoen (waarvan winst van € 34,6 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 7,8 miljoen). Er waren forse verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! De opbrengst van de Onroerendezaakbelasing van € 4,1 miljoen was dus geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,9 miljoen. Het viel mee: in werkelijkheid was het € 7,6 miljoen. Grote boosdoener voor het verlies was een groot verlies van € 17 miljoen op een (te ambitieus?, te weinig doordacht?) bouwproject. Zonder dit verlies zou de gemeente dus zo'n € 9 miljoen hebben overgehouden. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. Het viel mee: in werkelijkheid was het verlies € 2,3 miljoen. Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,6 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 3,2 miljoen. Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 4,1 miljoen. Nagenoeg de totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 4,2 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 november 2013. Alweer, geen enkele reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 1,6 miljoen gebleven? Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,9 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 2,4 miljoen gebleven? Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 1,7 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oegstgeest dd. 6 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Oegstgeest dd. 10 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Oegstgeest dd. 12 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Oegstgeest dd. 12 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Oegstgeest dd. 22 januari 2007
Terug > begin