Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nuth

Ook de jaarrekeningen van gemeente Nuth zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2007 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 3,4 miljoen heeft overgehouden. In werkelijkheid was het € 4,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen was dus totaal overbodig. Ook al volgens de "officiŽle" cijfers! Welk gemeenteraadslid had dat gezien en geŽist dat de onnodige Onroerendezaakbelasting linea recta terugging naar de belastingbetalers?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 6 oktober 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van het stemvee".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,6 miljoen opgegaan? (Overigens: van de totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,2 miljoen was dus de helft niet nodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 27,1 miljoen (waarvan winst van € 26,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,3 miljoen was dus niet nodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 4 oktober 2010. Die reageerde niet, want "het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,4 miljoen. Welke kosten van € 8,2 miljoen moesten buiten beeld blijven? Overigens is er nog genoeg over van de drie voorgaande jaren om de onnodige Onroerendezaakbelasting van de afgelopen vier jaar van € 9,1 miljoen terug te betalen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 oktober 2011. Geen reactie, want "het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,6 miljoen was dus alweer totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Er waren verliezen van € 2,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de periode 2010-2013 zo'n € 9 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 februari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 312.000 over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels blijven de (niet gemelde) verliezen oplopen en daarmee navenant de schulden en de rentekosten.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nuth dd. 18 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Nuth dd. 26 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Nuth dd. 4 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nuth dd. 6 oktober 2008
Terug > begin