Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nunspeet

Ook de jaarrekeningen van gemeente Nunspeet deugen niet en zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2003-2005 meldde het gemeentebestuur telkens een hoger saldo van de baten en lasten dan het werkelijke. Het gemeentebestuur meldde over die periode een voordelig saldo van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid, zo ontdekte Leo Verhoef, was er een nadelig saldo van € 1,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde al met zijn brief van 3 september 2004 dat de jaarrekening 2003 misleidend was. De gemeenteraad deed niets met de waarschuwing; de gemeenteraad reageerde zelfs niet eens. Dus waren ook de jaarrekeningen over 2004 en 2005 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 14 november 2006 opnieuw. De gemeenteraad liet het alweer volledig afweten en liet het aan het college van b&w over te verwijzen naar een of andere verklaring van een of andere accountant. In Nunspeet lezen ze blijkbaar de krant niet en hebben ze nog nooit gehoord van Enron-, WorldCom-, Parmalat- en Aholdaffaires waar ook allemaal goedkeurende accountantsverklaringen waren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde € 3,6 miljoen te hebben overgehouden, in werkelijkheid was het € 4,2 miljoen. Hoewel de jaarrekening niets vertelt over de totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, lag deze stellig beneden de € 4,2 miljoen. De OZB over 2006 was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2007. Die liet het aan het college van b&w over te melden dat de brief voor kennnisgeving was aangenomen, met alweer de domme verwijzing naar een of andere verklaring van een of andere accountant.  "Ach, het gaat maar om zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze in Nunspeet blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,9 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,8 miljoen (alweer) totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 december 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 24,4 miljoen (waarvan winst van € 23,5 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Waarom mochten we dat niet weten? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,1 miljoen was uiteraard totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 oktober 2010. Die liet het alweer aan het college van b&w over te melden dat de brief voor kennnisgeving was aangenomen, met alweer de domme verwijzing naar een of andere verklaring van een of andere accountant; zo'n soort verklaring die ook stond bij de jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Ahold en noem de gevallen van boekhoudfraude maar op. "Ach, het gaat maar om zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze in Nunspeet blijkbaar nog steeds.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,2 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,4 miljoen was uiteraard - alweer! - (ook al volgens de "officiŽle cijfers! welk gemeenteraadslid had dat in de gaten?) totaal overbodig. Die kan dus inmiddels over de jaren 2006-2010 linea recta terug naar de misleide burgers/belastingbetalers!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 november 2011. Die liet het aan het gemeentebestuur over te vertellen dat ze zijn waarschuwingen linea recta in de prullenbak hadden gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er bijvoorbeeld verliezen van ruim € 1,0 miljoen waren geleden bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2012. Die liet het alweer aan het college van b&w over te melden dat de brief voor kennnisgeving was aangenomen, met alweer de domme verwijzing naar een of andere verklaring van een of andere accountant, en ook met de opmerking dat de jaarrekening zou voldoen aan "de van toepassing zijnde voorschriften" (wat die jaarrekening overigens totaal niet doet, maar dat terzijde, en, bovendien, daar ging de kritiek van Leo Verhoef helemaal niet over). Natuurlijk viel het geen enkel gemeenteraadslid op dat het college nergens de aantijgingen van Leo Verhoef dat de jaarrekening misleidend is, ontkent. "Ach, het gaat maar om zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze in Nunspeet blijkbaar nog steeds.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 oktober 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Waren er wellicht nieuwe speculatieverliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? In de brij van letters en cijfers over zoiets essentieels als de winsten en verliezen bij deze projecten helemaal niets te vinden. Opvallend!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 maart 2015. Die liet het aan het gemeentebestuur over te melden dat ze de waarschuwing van Leo Verhoef meteen in de prullenbak hadden gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"; ach, het interesseert ze totaal niet want het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de burgers/belastingbetalers) en dat een of andere accountant bij die misleidende jaarrekening een of andere verklaring had gegeven, u weet wel, net zo'n soort verklaring als bij al die andere boekhoudfraude-jaarrekeningen. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat mochten we nog meer niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 november 2016. De gemeenteraad reageerde (alweer) niet.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,4 miljoen, inclusief een herstel van fouten in voorgaande jaarrekeningen van € 3,8 miljoen. Dus zonder dit foutenherstel was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van slechts € 0,4 miljoen en niet van € 3,4 miljoen! Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 24 november 2016
- Brief van college van b&w van Nunspeet dd. 27 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 6 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 3 oktober 2013
- Brief van college van b&w van Nunspeet dd. 3 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 6 november 2012
- Brief van college van b&w van Nunspeet dd. 18 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 15 november 2011 
- Brief van college van b&w van Nunspeet dd. ? december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 29 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 5 december 2008
- Brief van college van b&w van Nunspeet dd. 9 januari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 19 november 2007
- Brief van college van b&w van Nunspeet dd. 22 december 2006
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 14 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Nunspeet dd. 3 september 2004
Terug > begin