Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nuenen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Nuenen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 1,4 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 8 juni 2007. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,7 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 2,7 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 3,3 miljoen (waarvan winst van € 2,2 miljoen bij de verkoop van de Endinet(gas)-aandelen). Wat mochten we nu niet weten? Dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,3 miljoen grotendeels onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 17 juni 2011. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch verlies van € 12,7 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,5 miljoen. Er waren verliezen van ruim € 16 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2012. Alweer, geen reactie; het interessert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een verlies van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van ruim € 6 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 4,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juli 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 55.000. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 8,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 6,2 miljoen. Dat had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 6,2 miljoen. Dat had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 8,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 6,0 miljoen. Die was dus geheel onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nuenen dd. 19 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Nuenen dd. 8 juli 2013
- Brief aan gemeenteraad van Nuenen dd. 17 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Nuenen dd. 17 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Nuenen dd. 8 juni 2007
Terug > begin