Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Noordoostpolder

Ook de jaarrekeningen van gemeente Noordoostpolder zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur suggereerde in de jaarrekening over 2005 een voordelig saldo van € 7,2 miljoen (gek; waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid was er € 15 miljoen overgehouden. De Onroerendezaakbelasting in 2005 van € 7,3 miljoen was dus geheel overbodig.
Ook de jaarrekening 2004 was al misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 3 januari 2007 de gemeenteraad. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur suggereerde een voordelig saldo van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was er € 10,1 miljoen overgehouden. De OZB in 2006 van € 5,2 miljoen was dus ook in 2006 totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 oktober 2007. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,4 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 5,4 miljoen was dus alweer totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 december 2008. Die reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt blijkbaar ook deze geeenteraad.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,2 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting van € 5,6 miljoen was dus ook in 2008 weer totaal overbodig.
Leo Verhoef waaschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,8 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 7,4 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 7,2 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 oktober 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,5 miljoen opgegaan? Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 4,4 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 13,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 11,2 miljoen opgegaan? Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van ten minste zo'n € 9 miljoen. Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,8 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 juni 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 3,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 november 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,4 miljoen opgegaan? Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 1 miljoen. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 9,1 miljoen, wat (mede) te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van 4,6 miljoen en een positieve correctie op de winst/verlies-verwachtingen van grond- en bouwprojecten van € 5,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 9,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 10,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,5 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 12 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 3 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 15 november 2013
-
Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 26 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 5 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 11 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 28 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 5 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 25 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Noordoostpolder dd. 3 januari 2007
Terug > begin