Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Noordwijkerhout

Ook de jaarrekeningen van gemeente Noordwijkerhout zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 een batig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,1 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 15 februari 2007. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus waren ook de jaarrekeningen 2006 en 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde vrolijk in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. Het gemeentebestuur meldde even vrolijk in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen.
Opvallend is dat in alle 4 de jaren vanaf 2004 telkens een hoger saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd dan het werkelijke saldo, en dat in elk jaar een positief saldo wordt gepresenteerd terwijl dat in werkelijkheid negatief is.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 februari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente dit keer meer over, namelijk € 2,2 miljoen. Welke ontvangsten moesten er dit keer verzwegen worden?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 26,0 miljoen (waarvan winst van € 26,9 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,9 miljoen). Wat moest er dit keer verzwegen worden? Bijvoorbeeld dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,9 miljoen onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over. Welke ontvangsten moesten er dit keer verzwegen worden?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Waarom hoefden we dat niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 2,3 miljoen en had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Wat hoefden we dit keer niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 2,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,0 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Noordwijkerhout dd. 20 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Noordwijkerhout dd. 11 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Noordwijkerhout dd. 13 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Noordwijkerhout dd. 15 februari 2007
Terug > begin