Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Noordwijk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Noordwijk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over. In de jaren 2005-2008 had dus bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting best "ietsjes" lager kunnen zijn!
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 42,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 43,9 miljoen (waarvan winst van € 43,1 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,6 miljoen was dus geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2011. Er kwam geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. Alweer, de Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2010 € 5,7 miljoen) had dus heel wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,2 miljoen over. Alweer, de Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2011 € 5,9 miljoen) had dus bijvoorbeeld overgeslagen kunnen worden. Dat moest blijkbaar met boekhoudfraude gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 oktober 2013. Alweer, geen reactie, want "het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 12,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 6,4 miljoen was dus geheel en al onnodig. Terug naar de belastingbetalers dus!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,0 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 6,5 miljoen had dus - alweer - best wel wat lager kunnen zijn.).
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van slechts € 0,4 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 6,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,6 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder; in werkelijkheid hield de gemeente € 12,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 7,2 miljoen. Die was dus geheel overbodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Noordwijk dd. 14 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Noordwijk dd. 13 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Noordwijk dd. 11 februari 2011
Terug > begin