Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Noord-Beveland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Noord-Beveland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2006 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar € 2,3 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen totaal onnodig was.
Ook de jaarrekening 2005 was al misleidend. Er was niet een overschot van € 1,5 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening zegt, maar een overschot van € 1,1 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 0,4 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 15 december 2007. Die reageerde niet. Als "beloning" weigerde daarna de gemeente de jaarrekeningen 2007 en 2008 ter beschikking te stellen, tenzij tegen betaling van geld wat wettelijk niet toegestaan is.
Ook de jaarrekening 2009 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen.
Ook de jaarrekening 2010 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Ook de jaarrekening 2011 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,7 miljoen; de helft was al ongeveer genoeg geweest!)
Ook de jaarrekening 2012 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,8 miljoen; de helft was al genoeg geweest!)
Ook de jaarrekening 2013 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,9 miljoen; die was dus, gezien ook de voorschotten in de voorafgaande jaren, geheel onnodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 2,0 miljoen en was dus grotendeels onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 2,1 miljoen was dus geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Noord-Beveland dd. 15 december 2007
Terug > begin