Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nijmegen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Nijmegen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.

In Nijmegen waren in de  jaren 2000-2007 de inkomsten € 135 miljoen meer dan de uitgaven. Daarmee had bijvoorbeeld eens een jaartje ofzo de Onroerendezaakbelasting (2005: € 64 miljoen, 2006: € 47 miljoen, 2007: € 52 miljoen) overgeslagen kunnen worden. Dat mochten de gemeenteraad en de burgers blijkbaar niet weten. De Rekeningen over die jaren sloten met een saldo van "slechts" € 73 miljoen. (Dat is natuurlijk ook al gek, want waarom zou gemeente Nijmegen in een paar jaar tijds € 73 miljoen moeten overhouden? Allemaal aan de burgers onnodig ontfutselde belastinggelden!) De boekhoudfraude is dus al opgelopen naar z'n € 62 miljoen. Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad al jaren voor deze boekhoudfraude. De gemeenteraad deed en doet er niets mee. Slappe hap dus. Ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van het minderwaardige volk, zo denken ze daar in Nijmegen blijkbaar (ook).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 juli 2007. En opnieuw met zijn brief van 31 mei 2008. De gemeenteraad deed nog steeds geen enkele moeite te reageren.

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen 2005-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 35 miljoen; in werkelijkheid hield de gemeente € 66 miljoen over. De OZB in die jaren van € 111 miljoen was dus voor meer dan de helft overbodig.
Het gemeentebestuur van Nijmegen zag zijn geknoei in de financiŽle cijfers beloond met het mogen hanteren in 2006 van een bovenwettelijk tarief van de OZB.
Het gemeentebestuur van Nijmegen zag zijn geknoei in de financiŽle cijfers opnieuw beloond met het mogen verhogen van de OZB in 2007 met een bovenwettelijk percentage. (Zie Binnenlands Bestuur (05.01.2007): "Tien gemeenten door ozb-plafond" met commentaar van Leo Verhoef .)

Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Guusje ter Horst, was daarvůůr burgemeester van gemeente Nijmegen.
Burgemeester van Nijmegen, de heer Thom de Graaf, was daarvůůr minister voor Bestuurlijke Vernieuwing.

Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 8,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 26 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 mei 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 16,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 55,7 miljoen had dus best "ietsjes" minder gekund.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 30,8 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2011. Die vond het nog steeds niet nodig te reageren, laat staan enige actie te ondernemen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 80,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 83,4 miljoen opgegaan? Er waren o.a. verliezen van € 24,9 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 april 2012. Alweer, geen reactie, "want het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 23,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren o.a. nieuwe verliezen, nu van € 23,6 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 april 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 27,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren o.a. nieuwe verliezen, nu van € 32,9 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten (afgezien van de met een "boekhoudtruc" naar de toekomst verplaatste verliezen van zo'n € 50 miljoen, in te lopen door verhoging van de rioolbelasting). Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 april 2014. Alweer, geen reactie.
Ook de begroting 2015 was misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een voordelig saldo van € 3,1 miljoen (zie notitie hieronder dd. 03.11.2014).
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 8,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren o.a. nieuwe verliezen, nu van € 14,4 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 november 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 29,4 miljoen. Waarom? In werkelijkheid leed de gemeente "slechts" een verlies van € 13,3 miljoen. Opvallend: het onderdeel "Grondbeleid" kende een nadelig saldo van € 19,7 miljoen. Zonder dit verlies zou de gemeente dus zelfs een voordelig saldo hebben gehad van € 6,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,3 miljoen. Waarom? In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 10,9 miljoen. Mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,5 miljoen. Waarom? In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 4,0 miljoen. Mochten we dat niet weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 19 november 2015
- Notitie dd. 3 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 17 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 25 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 17 april 2012
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 25 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 2 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 6 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 31 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 25 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 19 juni 2006
- Brief van college van b&w van Nijmegen dd. 9 december 2005
- Brief van gemeenteraad van Nijmegen dd. 20 oktober 2005
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 7 september 2005
- Brief van gemeenteraad van Nijmegen dd. 19 oktober 2004
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd.  7 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 29 maart 2004
- Brief van gemeenteraad van Nijmegen dd. 20 oktober 2003
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 15 september 2003
- Brief van college van b&w van Nijmegen dd. 15 oktober 2002
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 8 april 2002
- Brief aan gemeenteraad van Nijmegen dd. 13 november 2001
Terug > begin