Dossier: Nieuwegein
emailbericht aan alle gemeenteraadsleden van Nieuwegein dd. 18 februari 2014


Aan de gemeenteraad(sleden) van gemeente Nieuwegein,

Geachte gemeenteraadsleden,


Gisteren liet ik u met mijn persbericht van 17 februari 2014 weten over de enorme boekhoudfraude bij gemeente Nieuwegein van circa 90 miljoen euro.

In mijn persbericht las u dat de Afdeling FinanciŽn u zeer behulpzaam was door klip-en-klaar te verklaren dat de begroting 2014 niet een saldo van opbrengsten en kosten heeft van € 0, wat u door uw gemeentebestuur werd voorgehouden, maar een nadelig saldo van € 6,8 miljoen, dat de jaarrekening 2012 niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten heeft van € 4,8 miljoen, wat u door uw gemeentebestuur werd voorgehouden, maar een nadelig saldo van € 7,8 miljoen, en ook dat wat u in de jaarrekeningen van de vijf jaren ervoor (periode 2007-2011) door uw gemeentebestuur als saldo van opbrengsten en kosten werd voorgehouden, niet de werkelijke saldi van de opbrengsten en de kosten waren.


De kans is bijzonder groot dat de betreffende ambtenaren van de Afdeling FinanciŽn voor deze klip-en-klare verklaringen waarmee, nogmaals gezegd, zij u als gemeenteraad zeer en zeer behulpzaam waren, ongenadig op hun kop krijgen. Dat mag dus niet gebeuren!!

Ik roep u op uw ambtenaren, die u met deze verklaringen heel veel duidelijkheid verschaften, onmiddellijk in bescherming te nemen, zo u dat al niet meteen deed.


Vandaag verscheen in een persbericht een uiterst merkwaardige reactie van uw gemeentebestuur.

Uw bestuurders deelden mee dat een of andere accountant de malversaties in de jaarrekeningen had goedgekeurd. Dat doet uiteraard aan de malversaties niet af. Het betekent wel dat de betreffende accountant zijn werk niet goed gedaan heeft. Ik neem onmiddellijk aan dat u uit hoofde van uw verantwoordelijkheid als toezichthouder, binnen de kortste keren passende maatregelen zult treffen.


Voorts deelde uw gemeentebestuur in het persbericht van vandaag mee dat de betreffende jaarrekeningen en begroting zouden zijn opgemaakt volgens een of ander BBV. Wel, dat is dan een mening van uw gemeentebestuur. Of het wel of niet waar is, is overigens volstrekt onbelangrijk! Of de jaarrekeningen en begroting wel of niet voldoen aan of ander BBV, ontkracht totaal niet dat er sprake is van malversaties in de jaarrekeningen en begroting. Ook in de boekhoudfraude-zaak van Ahold zei de rechter hetzelfde, en veroordeelde de betreffende bestuurders voor valsheid in geschrifte.


Wat overigens uw gemeentebestuur in het persbericht zegt over wat ik wel of niet erken in en aan dat BBV, is niet alleen totaal onjuist (waar haalt uw gemeentebestuur het allemaal vandaan?), slaat als een tang op het spreekwoordelijke varken, maar is ook totaal niet relevant.


Nogmaals, neem uw dappere ambtenaren in bescherming!


Wat deed de Raad van Commissarissen bij Ahold bij de ontdekking van mogelijke boekhoudfraude in de jaarrekening? De Raad van Commissarissen zette onmiddellijk de betreffende bestuurders op non-actief en liet nader onderzoek uitvoeren, met een afloop u bekend uit de media of anderszins.
U
 heeft als gemeenteraad en dus als toezichthoudend orgaan dezelfde verantwoordelijkheid!

In het volste vertrouwen u met mijn actie van dienst te zijn geweest,

en met vriendelijke groet,

drs.L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670