Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nieuwegein

Ook de jaarrekeningen, de rekening en verantwoording aan de burgers van de besteding van hun belastinggeld, van gemeente Nieuwegein zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 meldt het gemeentebestuur een voordelig saldo van baten en lasten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er € 15,9 miljoen overgehouden. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (2005: € 14,5 miljoen) dus niet nodig was geweest en aan de burgers terugbetaald had kunnen worden.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend: dan weer werd een te hoog en dan weer een te laag saldo van baten en lasten gepresenteerd.
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad al vanaf 1999 voor de misleidende jaarrekeningen. Het interesseert de gemeenteraad helemaal niks, want, ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de besteding van de belastinggelden van de burgers. Dus laat die gemeenteraad het aan het college van b&w over om Leo Verhoef met domme brieven af te schepen. Hoewel Leo Verhoef al met zijn brief van 19 december 2001 de vloer aanveegde met de domme reactie, bleef het college van b&w domme brieven sturen en bleef de gemeenteraad doordutten. Een gemeenteraad dus die z'n allerbelangrijkste taak schromelijk verwaarloost. De burgers zijn het slachtoffer.
Leo Verhoef probeerde het met zijn brief van 29 november 2006 opnieuw. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldt in de jaarrekening een overschot van € 7,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,5 miljoen over. Waar zijn de ontbrekende 1,6 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 mei 2007. De gemeenteraad had geen enkele belangstelling en liet het (alweer) aan het college van b&w over naar Leo Verhoef te reageren. Die dat deed met een uiterst dom briefje.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig € 5,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 december 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van het stemvee".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,8 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 5,3 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2004-2011 € 70,6 miljoen aan - per saldo - niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 juni 2012. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 7,8 miljoen; in feite zelfs € 2,2 miljoen meer vanwege verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten die - met instemming van de accountant! - pas in de jaarrekening 2013 zullen worden verwerkt. Inmiddels missen we over de jaren 2004-2012 € 83,2 miljoen aan - per saldo - niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 mei 2013. Geen enkele reactie, behalve van raadslid mevr. Bakhtali van "Stadspartij Nķwegein". Mevr. Bakhtali vroeg bij de Afdeling FinanciŽn om duidelijkheid en kreeg die na enig stevig doorvragen. Afdeling FinanciŽn liet klip-en-klaar en aan duidelijkheid niets te wensen overlatend weten, dat, inderdaad, de jaarrekening 2012 een nadelig saldo heeft van € 7,8 miljoen, en dat, inderdaad, wat in de jaarrekeningen over de periode 2007-2011 als saldo van opbrengsten en kosten wordt gemeld, niet de werkelijke saldi van de opbrengsten en kosten zijn, waarmee de bevindingen van Leo Verhoef geheel en al bevestigd worden. Leo Verhoef deed daarop op 17 februari 2014 een persbericht hierover uitgaan. Het gemeentebestuur reageerde met een uiterst knullig persbericht waarin overigens de malversaties in de jaarrekeningen en inmiddels de begroting 2014 niet ontkend werden. Leo Verhoef deed daarop op 19 februari een nieuw persbericht hierover uitgaan en waarschuwde opnieuw de gemeenteraad met zijn emailbericht van 18 februari 2014. Daarna ... oorverdovende stilte ... Het heeft ook werkelijk allemaal een niveau van driekeer niks.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 7,9 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2004-2013 € 95,6 miljoen aan - per saldo - niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 mei 2014. Alweeer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 5,9 miljoen. Waarom moeten steeds de gemeenteraad en belangstellende burgers zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)aardig op.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 oktober 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 5,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2004-2014 € 110 miljoen aan - per saldo - niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2015.  Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2016 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 26.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 4,7 miljoen. Waarom moeten steeds de gemeenteraad en belangstellende burgers zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)aardig op.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over, dat wel dankzij de € 4 ŗ € 5 miljoen overgehouden WMO-gelden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juni 2016. Geen reactie.
Dus was ook de begroting 2017 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 5,6 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en belangstellende burgers alweer zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)aardig verder op.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 14 oktober 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de begroting 2018 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 8,4 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en belangstellende burgers alweer zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen zich (on)aardig verder op en nemen de schulden en dus de rentelasten navenant toe.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 10,0 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 14,8 miljoen.)
Dus was ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 303.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 9,2 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en belangstellende burgers alweer zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen zich (on)aardig verder op en nemen de schulden en dus de rentelasten navenant toe.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 17 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 17 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 14 oktober 2016
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 4 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 3 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 10 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 9 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 20 mei 2014
- Persbericht van Leo Verhoef dd. 19 februari 2014
Emailbericht aan gemeenteraadsleden van Nieuwegein dd. 18 februari 2014
Persbericht van gemeentebestuur van Nieuwegein dd. 17 februari 2014
Persbericht van Leo Verhoef dd. 17 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 29 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 27 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 27 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 22 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 19 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 2 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 2 augustus 2007
- Brief van college van b&w van Nieuwegein dd. 17 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 24 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 29 november 2006
- Brief van college van b&w van Nieuwegein dd. 30 juli 2004
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 4 juni 2004
- Brief van college van b&w van Nieuwegein dd. 23 oktober 2003
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 16 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 19 december 2001
- Brief van college van b&w van Nieuwegein dd. 11 december 2001
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 31 oktober 2001
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 29 september 1999
- Brief van college van b&w van Nieuwegein dd. 27 september 1999
- Brief aan gemeenteraad van Nieuwegein dd. 2 april 1999
Terug > begin