Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Nederweert

Ook de jaarrekeningen van gemeente Nederweert zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,9 miljoen over.
Ook de jaarrekening 2009 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 9,9 miljoen (waarvan winst van € 10,1 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,2 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 maart 2011. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,3 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Er waren bijvoorvoorbeeld verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 2,5 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen. Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 november 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Bijvoorbeeld dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) geheel opging aan andere doelen dan waarvoor bestemd?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 3,9 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Nederweert dd. 30 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Nederweert dd. 2 juni 2014
-
Brief aan gemeenteraad van Nederweert dd. 22 januari 2014
-
Brief aan gemeenteraad van Nederweert dd. 11 maart 2011
Terug > begin