Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Neder-Betuwe

Ook de jaarrekeningen van gemeente Neder-Betuwe zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 3,2 miljoen was dus nagenoeg geheel overbodig. Met geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 1 augustus 2007. De gemeenteraad deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 45.000. In werkelijkheid hield de gemeente ruim € 1,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,4 miljoen was dus voor ten minste de helft overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 maart 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 januari 2011. Die reageerde niet. Het interesseert "ze" helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2008-2012 € 4,7 miljoen belastinggeld. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 december 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over. Inmiddels missen we over de jaren 2008-2013 € 5,2 miljoen belastinggeld. Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 665.000. In werkelijkheid was het 658.000. Het scheelde bitter weinig, maar fout=fout!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2017 van € 5,2 miljoen was dus voor een belangrijk deel onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Neder-Betuwe dd. 13 december 2013
- Brief aan gemeenteraad van Neder-Betuwe dd. 18 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Neder-Betuwe dd. 23 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Neder-Betuwe dd. 1 augustus 2007
Terug > begin