Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Noord-Holland

Ook de verantwoording van de besteding van de belastinggelden in de jaarrekeningen van provincie Noord-Holland klopt van geen kant. Wat in de jaarrekeningen als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Over de periode 2000-2007 liet het provinciebestuur een overschot zien van € 96 miljoen. Opzichzelf al uiterst merkwaardig, want waarom moet een provincie zoveel geld overhouden? In werkelijkheid hield de provincie in die periode € 429 miljoen over. Ter vergelijking: in dezelfde periode was de totale opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting € 908 miljoen. Bijna de helft daarvan was niet dus nodig. Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.
Inmiddels had de provincie eind 2007 circa € 800 miljoen losse geldmiddelen, waarvan ruim 400 miljoen euro overtollig, op diverse bankrekeningen staan en fungeerde daarmee in belangrijke mate als beleggingsclub, echter wel met geld dat de belastingbetalers met misleidende argumenten afhandig gemaakt is en dat daarvoor niet bedoeld is. Bovendien € 800 miljoen in handen van amateurs!
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten van Noord-Holland al vanaf 1999 voor de misleidende jaarrekeningen. Die ontvluchtten hun verantwoordelijkheid en lieten het vervolgens aan Gedeputeerde Staten over om Leo Verhoef af te poeieren. Dat doen ze met een verhaal van de accountant. Een verhaal dat kant noch wal raakt van alweer zo'n accountant die nauwelijks het verschil weet tussen debet en credit en waarvan er in "gemeente- en provincieland" te veel rondlopen.
Hoewel Leo Verhoef in zijn brief van 9 september 1999 niets heel laat van dat sullige verhaal van die accountant en van Gedeputeerde Staten, blijven Provinciale Staten hun kop in het zand steken. Het interesseerde ze totaal niet. Ze laten het toe dat de alarmerende brieven van Leo Verhoef door Gedeputeerde Staten worden opgevangen zodat ze nooit bij Provinciale Staten terecht komen. Gedeputeerde Staten die, zo ze al reageren, pas na lange tijd alleen maar reageren met: "Wij gaan met u niet in discussie". Eindelijk reageert er eens een of andere Rekeningencommissie, zij het met niet terzake doende opmerkingen. Hoewel Leo Verhoef in zijn brief aan Provinciale Staten van 6 mei 2004 van de argumenten van die Rekeningencommissie niets heel laat, gaat de boekhoudfraude ongestoord gewoon door. Met zijn brief van 13 juli 2006 waarschuwde Leo Verhoef Provinciale Staten voor de inmiddels naar 373 miljoen euro opgelopen boekhoudfraude. Geen reactie.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 8 november 2007 opnieuw. Geen reactie.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 2 juli 2008 Provinciale Staten opnieuw. Niemand reageerde, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Zo kon het zomaar gebeuren dat opeens circa € 100 miljoen overtollig belastinggeld was belegd bij risico-banken op bijvoorbeeld IJsland. Resultaat van compleet falend toezicht door de volksvertegenwoordigers!
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5 miljoen. In werkelijkheid was er een verlies van ruim € 66 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 72 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 27 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 53 miljoen. In werkelijkheid was het saldo van de opbrengsten en kosten € 873 miljoen (waaronder een onbekende forse winst bij de verkoop van de NUON-aandelen. Hoefden we niet te weten wat die winst was?). De opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 188 miljoen waren dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 25 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 27 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van de opbrengsten en kosten van € 120 miljoen. Het verlies werd geheel veroorzaakt doordat  in het verleden nagelaten was wŤl bestaande schulden van € 136 miljoen onder de schulden op te nemen. Waar was de accountant in voorgaande jaren? Die had steeds - geheel ten onrechte dus - alles van goedkeurende accountantsverklaringen voorzien.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 1 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 15 miljoen. In werkelijkheid kende de begroting een nadelig saldo van € 83 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten voor de misleidende begroting met zijn brief van 22 september 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat toch immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 327 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van ons belastinggeld van € 340 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten; weten ze nog dat ze volksvertegenwoordigers zijn?) voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 31 mei 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 27 miljoen. Inmiddels zijn we over de jaren 2010-2012 € 550 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 31 mei 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 84 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 25 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 29 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie alweer een verlies, nu van € 95 miljoen. Inmiddels zijn we over de jaren 2010-2013 € 675 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 mei 2014. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet. De dames en heren volksvertegenwoordigers zijn met heel andere dingen bezig dan het volk te vertegenwoordigen.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 206 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 14 november 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie alweer een verlies, nu van € 136 miljoen. Inmiddels zijn we over de jaren 2010-2014 € 801 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie alweer een verlies, nu van € 12 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 44 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 110 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 40 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 144 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 9 juni 2016
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 4 juni 2015
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 14 november 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 28 mei 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 25 oktober 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 31 mei 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 31 mei 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 22 september 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 1 juni 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 25 juni 2010
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 27 mei 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 2 juli 2008
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 8 november 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 13 juli 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 6 mei 2004
- Brief van Rekeningencommissie van Noord-Holland dd. 23 april 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 23 maart 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 18 juni 2003
- Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 22 oktober 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 11 juli 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 22 februari 2002
- Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 21 januari 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 10 januari 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 14 december 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 27 september 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 21 juli 2000
- Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 23 november 1999
- Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland dd. 9 september 1999
- Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd. 31 augustus 1999
Terug > begin