Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Moordrecht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Moordrecht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,3 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 maart 2008. De gemeenteraad deed geen enkele moeite te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 februari 2009. Die gaf geen enkel teken van leven.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. En alweer missen we geld, belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 16 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. En alweer missen we geld, belastinggeld! In totaal missen we nu over de jaren 2005-2009 een verantwoording over € 5,8 miljoen uitgegeven belastinggeld!

(De gemeente is in 2010 opgeheven en opgegaan in gemeente Zuidplas)

Inhoud dossier:

- Brief aan gemeenteraad van Moordrecht dd. 16 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Moordrecht dd. 6 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Moordrecht dd. 12 maart 2008
Terug > begin