-
Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Montferland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Montferland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,6 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 7,1 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 30 januari 2007. De gemeenteraad interesseerde het totaal niet en reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,4 miljoen. Dit keer bleef € 0,2 miljoen onverantwoord.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,6 miljoen. Dit keer bleef € 0,9 miljoen onverantwoord.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 oktober 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,4 miljoen. Dit keer bleef € 1,5 miljoen onverantwoord. (Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,0 miljoen was dus voor ruim de helft overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 32,2 miljoen (waarvan winst van € 34,1 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,9 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,7 miljoen was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 december 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Waar zijn de niet genoemde € 3,5 miljoen gebleven? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 februari 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 4,5 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 3,6 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er verliezen van € 1,2 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 april 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,4 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 6,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 1,4 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,1 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 6,5 miljoen opgegaan? Inmiddels zijn we over de periode 2010-2014 zo'n € 25 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 6,8 miljoen opgegaan? Inmiddels zijn we over de periode 2010-2015 zo'n € 32 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juli 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,3 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 8 juli 2016
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 18 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 7 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 24 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 30 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 13 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 10 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 14 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Montferland dd. 30 januari 2007
Terug > begin