Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Midden-Delfland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Midden-Delfland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebetuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 30,9 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen was uiteraard totaal overbodig. En nog vele jaren erna ook!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 februari 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Wat zijn de niet gemelde verliezen van € 3,3 miljoen? Tegenvallende (te ambitieuze?) bouwprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 december 2010. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 653.000. In werkelijkheid was het € 668.000, ietsjes meer.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Er waren verliezen van € 5,2 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,4 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,1 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 8,3 miljoen belastinggeld opgegaan? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 5,6 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,4 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie. Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Het overschot op het "Sociaal Domein" van € 0,6 miljoen ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 januari 2017. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 7,2 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van vorige jaren verwerkt hadden moeten zijn. Alles met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 3,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Delfland dd. 2 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Delfland dd. 19 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Delfland dd. 18 januari 2017
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Delfland dd. 16 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Delfland dd. 13 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Delfland dd. 21 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Midden-Delfland dd. 10 februari 2010
Terug > begin