Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Middelburg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Middelburg kloppen van geen kant. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 31,7 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een overschot van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 2,5 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een overschot van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van € 7,3 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een overschot van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,3 miljoen over.
Op grond van dit soort waardeloze en misleidende informatie wordt Middelburg bestuurd en worden besluiten genomen. Met deze jaarrekeningen worden de burgers zwaar misleid over de besteding van hun belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al aan de hand van de jaarrekening 1997. Ondanks aandringen van Leo Verhoef hebben zijn brieven hierover de gemeenteraad nooit bereikt, althans de gemeenteraad gaf geen enkel signaal. Of de gemeenteraad wil liever niet in zijn slaap gestoord worden; dat kan natuurlijk ook.
Leo Verhoef probeerde het opnieuw met zijn brief van 18 augustus 2006.
Leo Verhoef probeerde het opnieuw met zijn brief van 2 juli 2007.
Leo Verhoef probeerde het opnieuw met zijn brief van 16 juli 2008. Eindelijk reageerde de gemeenteraad, met de mededeling dat ze er niets mee deden. "Ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze daar blijkbaar in Middelburg.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,7 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,3 miljoen over. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,0 miljoen totaal overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Er waren verliezen van € 6,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten die blijkbaar gemaskeerd moesten worden. Waarom? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,1 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 10 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 7,7 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 3,4 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,2 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 6,3 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie. Bijna de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 8,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over. Hoeveel daarvan was overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg)? En wat mochten we niet weten van dat verschil van € 0,9 miljoen?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,3 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 23 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 9 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 9 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 17 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 22 juni 2009
- Brief van gemeenteraad van Middelburg dd. 16 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 16 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 2 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 18 augustus 2006
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 5 oktober 1999
- Brief aan college van b&w van Middelburg dd. 5 oktober 1999
- Brief van wethouder van Middelburg dd. 29 september 1999
- Brief aan gemeenteraad van Middelburg dd. 15 januari 1999
Terug > begin