Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Menameradiel (vh. Menaldumadeel)

Ook de jaarrekeningen van gemeente Menameradiel (tot 2011: Menaldumadeel) zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2009 telkens een hoger saldo van de opbrengsten en kosten dan het werkelijke  saldo. Het gemeentebestuur presenteerde over die periode een voordelig saldo van € 4,7 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 0,2 miljoen (waarvan winst van € 1,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus zonder deze winst was er een verlies van € 1,2 miljoen). Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 4,9 miljoen aan opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,8 miljoen aan opgegaan? Al met al zijn we in de periode 2006-2011 € 7,2 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 1,6 miljoen was dus totaal onnodig en kan linea recta terug naar de belastingbetalers.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 1,6 miljoen besteed? Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 april 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van een ander, namelijk van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we over de periode 2006-2014 zo'n € 10 miljoen belastinggeld.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur (van de inmiddels gefuseerde gemeente Waadhoeke) presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad van Waadhoeke voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van ... 2018.


(gemeente m.i.v. 2018 opgegaan in nieuwe gemeente Waadhoeke)

Inhoud dossier:
- ......
- Brief aan gemeenteraad van Menameradiel dd. 10 april 2015
- Brief aan gemeenteraad van Menaldumadeel dd. 2 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Menaldumadeel dd. 1 november 2010
Terug > begin