Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Medemblik

Ook de jaarrekeningen van gemeente Medemblik zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts"  € 5,9 miljoen over. Waaraan zijn de in die jaren niet verantwoorde € 7,4 miljoen belastinggeld besteed? (Overigens is er in 2007 genoeg overgehouden om de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van minder dan € 3 miljoen geheel aan de burgers/belastingbetalers terug te betalen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 30 oktober 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 1,2 miljoen belastinggeld besteed? Al met al zijn we nu over de jaren 2005-2008 al € 8,6 miljoen onzichtbaar kwijt geraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2009. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). "Ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,5 miljoen (waarvan winst van € 5,7 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,2 miljoen). Mochten we niet weten dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,7 miljoen onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 december 2010. Die reageerde niet; geen interesse.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 11,9 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 september 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 12,5 miljoen (waarvan extra winst van € 3,7 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 16,2 miljoen). Wat hoefden we niet weten? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 september 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een  verlies van € 8,2 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 2,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Wat was er nog meer aan de hand? Al met al: het gemeentebestuur meldde over de jaren 2005-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,6 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid in deze periode een verlies leed van € 22,5 miljoen, waarvan winst van € 9,4 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen, dus exclusief deze winst een verlies van € 31,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een  verlies van € 0,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juli 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 924.000. Bijna goed, in werkelijkheid was het € 932.000. Maar, fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 5,4 miljoen gebleven? Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 1,2 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 3,2 miljoen gebleven? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Medemblik dd. 20 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Medemblik dd. 2 juli 2014
- Brief aan gemeenteraad van Medemblik dd. 13 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Medemblik dd. 5 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Medemblik dd. 9 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Medemblik dd. 20 december 2010
- Brief van gemeenteraad van Medemblik dd. 25 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Medemblik dd. 8 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Medemblik dd. 30 oktober 2008
Terug > begin