Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Margraten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Margraten zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 14 januari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 16,6 miljoen (waarvan winst van € 17,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,7 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 18,5 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2007-2010 € 22,1 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van de inmiddels gefuseerde gemeente Eijsden-Margraten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 oktober 2011. Geen reactie.

(De gemeente is in 2011 opgeheven en opgegaan in gemeente Eijsden-Margraten)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Margraten dd. 27 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Margraten dd. 12 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Margraten dd. 14 januari 2010
Terug > begin