Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Maastricht

Leo Verhoef keek ook naar de jaarrekeningen van Maastricht. Ook daar deugde niet veel van. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2000 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er in 2000 € 3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid, zo ontdekte Leo Verhoef, was het zo'n € 160 miljoen. Genoeg om bijvoorbeeld een reeks van jaren de OZB (2006: € 23 miljoen) over te slaan.
In de jaarrekeningen over de periode 2000-2006 werd een voordelig saldo gesuggereerd van € 14 miljoen. In werkelijkheid was het € 214 miljoen.
De boekhoudfraude bedraagt dus over de periode 2000-2006 zo'n € 200 miljoen.
De gemeenteraad nam nooit de moeite te reageren op de waarschuwingen van Leo Verhoef over boekhoudfraude in de jaarrekeningen. Wat betreft de jaarrekening 2000 kwam een of andere wethouder niet verder dan de reactie dat een of andere accountant bij de jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring had gegeven. Zo'n soort verklaring die ook bij de jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Ahold en menig ander geval van boekhoudfraude stond.
Dus blijven de gemeenteraad en de burgers van Maastricht voorzien worden van misleidende cijfers. Maar ach, denkt de gemeenteraad blijkbaar, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers. Het zullen je volksvertegenwoordigers maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2007. Die nam niet de moeite te regeren.
Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 18,6 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 19,6 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 mei 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,6 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 4,7 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juni 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 20,7 miljoen over (waarvan winst van € 16,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 26,3 was dus grotendeels overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 juni 2010. Die reageerde niet, want "het gaat toch immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23,7 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; het verlies was "slechts" € 13,7 miljoen. Welke opbrengsten worden verzwegen? Overigens, in het verlies zit een dramatisch verlies op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten van ruim € 55 miljoen. Weg belastinggeld! (De opbrengst van 2 jaar Onroerendezaakbelasting!) Zonder dit verlies had de gemeente dus ruim € 40 miljoen overgehouden!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,0 miljoen. Waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 28,9 miljoen over. Wat mochten we niet weten? Bijvoorbeeld dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2011 van € 27,3 miljoen totaal overbodig was en dat die dus eigenlijk terug zou moeten naar de belastingbetalers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 mei 2012. Geen reactie, het interesseert "ze" totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. Waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 27,3 miljoen over. Wat mochten we niet weten? Bijvoorbeeld dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 28,8 miljoen bijna geheel overbodig was en dat die dus eigenlijk terug zou moeten naar de belastingbetalers?
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 52,4 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 november 2014. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 32,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van zo'n € 12,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 mei 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,2 miljoen (in de begeleidende teksten aangeduid als een "voordelig saldo van baten en lasten" van € 10.074.000). In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 66,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 juni 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 4,8 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 juni 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 8,8 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juli 2018. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 3,8 miljoen. Waarom moeten gemeenteraad en belangstellende burgers weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 22 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 22 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 3 juli 2018
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 16 juni 2017
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 29 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 30 mei 2015
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 27 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 23 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 8 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 17 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 9 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 8 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 8 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 22 augustus 2006
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 6 juli 2004
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 4 april 2002
- Brief van de wethouder van financiŽn dd. 11 maart 2002
- Brief aan gemeenteraad van Maastricht dd. 12 november 2001
Terug > begin