Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Maasbree

Leo Verhoef bekeek ook de jaarrekeningen 2005 en 2006 van Maasbree. Ook daar klopte niets van. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gemeld, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Leo Verhoef stuurde zijn bevindingen over de jaarrekening 2005 aan de gemeenteraad. Die daar, zoals al die andere incompetente gemeenteraden, niets mee deed, behalve het aan het college van b&w overlaten om een uiterst dom briefje te sturen met de mededeling dat een of andere accountant bij de jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring had gegeven. In Maasbree hebben ze blijkbaar nog nooit gehoord van al die andere goedkeurende accountantsverklaringen bij al die andere gevallen van boekhoudfraude.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt € 0,6 miljoen te hebben overgehouden. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen dus totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 23 juni 2007 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad wenste niet wakker te worden. Het college van b&w stuurde alweer een dom briefje. Leo Verhoef liet de gemeenteraad weten dat dat briefje niets van zijn beweringen tegensprak of ontkrachtte. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt € 0,7 miljoen te hebben overgehouden. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen. Alweer werd met geknoei in de cijfers gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 maart 2009. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 291.000; in werkelijkheid hield de gemeente € 272.000 over. Bijna goed!
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 8,6 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen was dus geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van inmiddels gemeente Peel en Maas) opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 21 december 2010. Ook die reageerde niet.

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Peel en Maas dd. 21 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Maasbree dd. 23 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Maasbree dd. 2 augustus 2007
- Brief van college van b&w van Maasbree dd. 31 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Maasbree dd. 23 juni 2007
- Brief van college van b&w van Maasbree dd. 4 oktober 2006
- Brief aan gemeenteraad van Maasbree dd. 22 juni 2006
Terug > begin