Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Losser

Ook de jaarrekeningen van gemeente Losser zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 meldt het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 7,5 miljoen. In 2005 was de opbrengst OZB € 4,1 miljoen. Die was dus geheel overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 1 maart 2007. Die het vervolgens aan het college van b&w overliet een of ander dom briefje te sturen dat "ze" er ook niets aan kunnen doen dat de jaarrekening misleidend is omdat een of ander dom wetje daartoe zou verplichten. Wat een onzin! Integendeel, het Wetboek van Strafrecht heeft voor valsheid in geschrifte 7 jaar gevang in petto! Het college ontkent overigens niets van wat Leo Verhoef beweert!
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,6 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 5,9 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,0 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,5 miljoen over. Blijkbaar moest weer met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juli 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 3,6 miljoen (waarvan winst van € 1,8 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,6 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 december 2010. Die gooide de brief in de prullenbak, want "het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?". Ze meldden bovendien: "Wij stellen geen prijs meer op uw brieven".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,2 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 6,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,8 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 5,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2011 van € 3,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juli 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 3,5 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 4,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 4,6 miljoen en was dus onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Losser dd. 1 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Losser dd. 7 juli 2012
- Brief van gemeenteraad van Losser dd. 1 maart 2011
- Brief aan gemeenteraad van Losser dd. 10 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Losser dd. 6 juli 2009
Brief van college van b&w van Losser dd. 27 maart 2007
- Brief aan gemeenteraad van Losser dd. 1 maart 2007
Terug > begin