Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Lochem

Ook de jaarrekeningen van gemeente Lochem zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 0,6 miljoen belastinggeld opgegaan? Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,6 miljoen belastinggeld opgegaan? Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 3,9 miljoen. Die was dus totaal overbodig. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 4,0 miljoen. Die was dus voor de helft onnodig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid behaalde de gemeente een winst van € 36,3 miljoen (waarvan winst van € 36,1 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,3 miljoen was dus geheel overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 oktober 2010. Die reageerde niet. Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder: een verlies van € 2,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,7 miljoen. Wat moest verborgen blijven? Er waren verliezen van ruim € 3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Ook de kosten van de renovatie van de schouwburg van € 2,8 miljoen moesten blijkbaar buiten beeld blijven. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 juni 2012. Geen reactie, het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat moest verborgen blijven? Ten minste waren er nieuwe verliezen van zo'n € 0,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,9 miljoen. Wat moest verborgen blijven? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Wat moest nu verborgen blijven? Inmiddels missen we over de jaren 2011-2014 zo'n € 19 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 3,1 miljoen. Wat moest nu verborgen blijven? Inmiddels missen we over de jaren 2011-2015 zo'n € 23 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 september 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Wat moest nu verborgen blijven?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Lochem dd. 17 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Lochem dd. 29 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Lochem dd. 11 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Lochem dd. 8 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Lochem dd. 30 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Lochem dd. 19 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Lochem dd. 25 oktober 2010
Terug > begin