Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Lith

Ook de jaarrekeningen van gemeente Lith zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2007 voorkomen of er in dat jaar een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2008 voorkomen of er in dat jaar een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,2 miljoen was dus - al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 16 juli 2009 voor de misleidende jaarrekeningen. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 1,8 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 januari 2011. Dat was inmiddels de gemeenteraad van Oss. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Verliezen van zo'n € 2,0 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten moesten blijkbaar onder het tapijt gemoffeld worden. Weg belastinggeld!

(De gemeente is in 2011 opgeheven en opgegaan in gemeente Oss)

Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Oss dd. 11 april 2011
- Brief aan gemeenteraad van Lith dd. 28 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Lith dd. 16 juli 2009
Terug > begin